Om FFT

Programmet Funktionel Familieterapi (FFT) er et evidensbaseret familieterapeutisk forløb, som tilbydes familier med unge i alderen 11 til 18 år, der fx oplever konflikter mellem forældrene og den unge, kriminel adfærd, skoletræthed, misbrug, kriminalitet og/eller aggressiv adfærd. FFT-behandlingen er målrettet familien, og målet er at ændre familiens uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og derigennem styrke familiens relationer, ressourcer og kontekst. FFT vender sig dermed væk fra individuelle forklaringer på uhensigtsmæssig adfærd og ser det relationelle samspil som udslagsgivende for et forbedret samspil med familie, kammerater og skole. FFT er en del af Forebyggelsespakken ’Tidlig Indsats – Livslang Effekt’, som er en del af finanslovsaftalen for 2014.

Søg på fft.sfi.dk