Evaluering af Funktionel Familie Terapi (FFT)

Evalueringen af Funktionel Familie Terapi (FFT) i Danmark forventes afsluttet i december 2017.

Vi har fokus på implementering, effekt og omkostninger for de deltagende kommuner eller private leverandører.

Den samlede evaluering skal danne grundlag for, at andre kommuner og leverandører fremadrettet kan tage stilling til, om de vil anvende FFT.

Evalueringen vil tilvejebringe konkret viden om arbejdet med at implementere og drive et FFT-team, belyse effekten af FFT-behandlingen for de deltagende familier og vurdere omkostningerne ved forskellige struktureringer af FFT-teams.

Søg på fft.sfi.dk